- Hoşgeldiniz

Konum Bilgileri

Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısmında Mezopotamya’nın kuzey tarafındadır. Şehir, Karacadağ’dan Dicle’ye uzanan bazalt platonun doğu kenarında, Dicle vadisinin üzerinde bir düzlük üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden 650 metre yükseklikteki il, doğudan Batman ve Muş, güneyden Mardin, batıdan Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’ya, kuzeyden ise Elazığ ve Bingöl illeri ile komşudur. Diyarbakır havzasının çevresi yüksekliklerle kuşatılmıştır. Bu çukur alanın eksenini batı-doğu doğrultusunda Dicle Vadisi, kuzeyden Güneydoğu Toroslar kuşatır. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi’yle Güneydoğu Anadolu’yu birbirinden ayırmaktadır. Diyarbakır havzasının güneybatısında ise Karacadağ kütlesi yükselir. Urfa-Diyarbakır il sınırında kütle, koyu renkli lavların yığılmasıyla oluşmuş eski bir volkan kütlesidir. Bu kütlenin zirve noktası ise 1.957 metre yüksekliğindeki Kolubaba Doruğu’dur. Geniş bir hinterlandı olan il merkezi, kara yollarının da kavşak noktasıdır. Diyarbakır’a ulaşım karayolu, hava yolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Diyarbakır, Anadolu ile Iran, Irak ve Suriye arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü görevi görmüş, bu nedenle de tarihin her devrinde birçok uygarlığın beşiği durumuna gelmiştir. İlk çağlardan beri önemli bir ticaret merkezi olan şehir günümüzde de bu özelliğini korumaktadır.
  • youtube